गोल दी चिवु - इंटर बनाम सेसेना (3:2)

सीरी ए, स्टैगियोन 2010/2011, इल रिकुपेरो डेला सिक्सटीन-ए जिओर्नाटा, 19 जेनेओ 2011। ग्यूसेप मीज़ा - इंटर बनाम सेसेना (तीन: 2)। गोल डि क्रिस्टियन चिवू - इल रुमेनो कैलारे इल ट्रिस अल 46′, इंटरसेटांडो डि टेस्टा, क्वेला स्टेसा टेस्टा चे टैंटो अवेवा फत्तो प्रीक्यूपारे नेल जेनेओ 2010, इल क्रॉस परफेटो डि मैकॉन प्रति आईएल थ्री-।
वीडियो क्लिप रेटिंग: 5/5